CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY THUỐC VIỆT NAM TSC: Thôn Hương Đà, xã Thiện kế, huyện Bình xuyên, Vĩnh phúc. PGD : Số 3/15/180 phố Phú Thượng- phường Phú Thượng- Tây Hồ- Hà Nội. Hotline : 0981229089 - ĐT: 0965543985 . Fb Trà tan thảo môc Nhất Việt. Email: [email protected] Web: caythuocviet.vn. Tài khoản1506201031415 Ngân hàng NN & PTNT- Chi nhánh Tây Hồ

Các cơ sở, đại lý cung cấp sản phẩm:

  • Nguyễn Như Quỳnh
  • Hồng Gấm

0981229089